سخن آغازین

مطالب عمومی

چکیده

سخن آغازین
توجه روزافزون به پیشرفت و توسعه پایدار بر بستر فعالیت ­های تحقیقاتی و کاربست یافته­ های آنها در جهان امروز از اساسی ترین نیازهای جوامع به شمار می­ رود. تقویت و توسعه دانش بشری و ارتقای سطح دانایی جوامع در راستای پیشرفت و بهبود رفاه عمومی نسل کنونی و آیندگان حاصل بهره­ گیری مؤثر از دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی است.
راهبری و هدایت برنامه­ های توسعه کشور از مهمترین مأموریت­ های سازمان برنامه و بودجه و به تبع آن در حوزه استانی (منطقه­ ای) بر عهده سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان است و از این رو این سازمان به عنوان دستگاه متولی برنامه­ ریزی و توسعه استان، به منظور پشتیبانی علمی و اندیشه­ ای مجموعه برنامه­ ها و فعالیت­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تقویت فرهنگ تفکر و اندیشه­ ورزی، با اخذ مجوز فصلنامه تخصصی " پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه" فرصت مناسبی را برای مشارکت بیشتر اساتید، پژوهشگران، صاحبنظران، کارشناسان و دانشجویان در امر برنامه ریزی، توسعه و پیشرفت استان فراهم نموده است.
استان کرمانشاه با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، براساس اسناد راهبردی آمایش از نقش و جایگاه ویژه­ ای در تقسیم کار ملی و منطقه ­ای و ظرفیت­ ها و مزیت­ های توسعه در بخش­ های اقتصادی، خدماتی- اقتصادی، گردشگری و صنعت و کشاورزی برخوردار است که تحقق و توسعه آنها به عزم اجتماعی فراگیر ومشار­کت همه آحاد جامعه، بویژه نخبگان و صاحبنظران به عنوان مبدع و محر­­ک تحول در زمینه رشد و توسعه اقتصادی نیازمند است.  
مجموعه‌ پیش­ رو، نخستین شماره فصلنامه مذکور در چارچوب حوزه‌ تخصصی علوم اقتصادی و انسانی را در معرض دید علاقمندان و دست اندرکاران امر برنامه ­ریزی و توسعه استان قرار می­ دهد که امید است با ارائه دیدگاه­­ها، نظرات و پیشنهادهای ارزنده خود موجبات غنای کیفیت مطالب و مطلوبیت این فصلنامه را فراهم نمایند. در اینجا لازم می ­دانم از زحمات اعضای هیأت تحریریه، پژوهشگران، داوران و همه دست­ ا­ندر­کاران فصلنامه سپاسگزاری و از خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون را مسئلت نمایم.
 
حبیب اله وفایی بکیانی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه