اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه  با ‌ هدف‌ کمک به اعتلای سطح علمی دانش برنامه­ ریزی و توسعه در تدوین نظام برنامه ریزی و پیشبرد مسائل مربوط به توسعه استان و کشور با رویکرد دانشی و با ملاحظات آینده پژوهی اهداف ذیل را برای فصلنامه تدوین‌ نمود:

  •  معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌
  •  طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌
  •  ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحب نظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌
  • ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه‌
  •  کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ وکارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی
  • کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور