درباره نشریه

به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار رسانه غیربرخط پیشرفت و توسعه استان کرمانشاه در زمینه علوم اقتصادی ( تخصصی ) به زبان فارسی و ترتیب انتشار فصلنامه به نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در تاریخ 1398/10/02 به شماره ثبت 86033 صادر گردید.