ارزیابی عملکرد و اثربخشی اجرای قانون "حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 رئیس گروه آمایش و بهره‌وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

چکیده

این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی - کمی است. برای تحلیل داده‌ها و اطلاعات از روش ترکیبی (کمی و کیفی) متناسب با موضوع استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 4467 طرح مربوط به قانون حمایت از اشتغال پایداری روستایی که از منابع صندوق توسعه ملی بوده است که به صورت روش تمام شماری برداشت شده است. پرسشنامه استاندارد مربوط به اشتغال پایداری روستایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور استفاده شده است. داده‏ها در قالب بانک های اطلاعاتی SPSS و GIS تحلیل گردیده است. تعداد کل طرح های اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان  معادل 4467 طرح با اعتباری در حدود  4754/1 میلیارد ریال بوده است. براین اساس متوسط تسهیلات پرداخت شده برای هر طرح حدود 106 میلیون تومان است. تعداد کل اشتغال ایجاد شده طرح های مورد نظیر معادل 5630 شغل می باشد؛ در حالی­که اشتغال تعهد داده شده در سامانه کارا برای طرح های مذکور معادل 10276 شغل بوده است. بنابراین 8/54 درصد از اشتغال تعهد داده شده محقق شده است. از 4467 طرح، 2736 طرح در حال بهره‏برداری و 59 طرح بهره برداری شده (طرح های خرد خانگی و طرح صندوق خرد روستایی که معمولاً دوره­ای کوتاه سه الی چهار ساله دارند )، 10 طرح در حال ساخت، 416 طرح عدم اجراء، 27 طرح پیشرفت فیزیکی نامتناسب و 1166 طرح غیرفعال و تعطیل و 53 طرح نیز در گروه سایر موارد قرار دارند. دلیل غیرفعال و یا عدم اجراء  6/35 درصد طرح­ها عوامل ذیل می باشد: افزایش قیمت ماشین­آلات 48 درصد، تعلل بانک در پرداخت 7/6 درصد، عدم تناسب تسهیلات 3/25 درصد، اهلیت نداشتن مجری 2/36 درصد، عدم هزینه کل تسهیلات برای اجرای طرح 8/48 درصد و 62 درصد نیز به دلیل عواملی همچون خشکسالی،کمبود آب، مهاجرت، ازدواج، استخدام، فوت، ناتوانی جسمانی و مشکلات جسمی و ... بوده است. همچنین نتایج پژوهش توجه ویژه به رسته­­های بومی و ظرفیت­های هر منطقه، توجه ویژه به صنایع تبدیلی و فراوری محصولات، حمایت از بخش گلخانه­ای، حمایت از پرورش ماهی، توجه ویژه به دامداری در استان کرمانشاه به علت شرایط جغرافیایی و اقلیمی، حمایت از صنایع دستی، فرش و گلیم، چاقوسازی، چرم دوزی و ... توجه ویژه به صنعت گردشگری در استان کرمانشاه مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات