تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده سهام با توجه به وضعیت شاخص ثبات سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

3 کارشناسی ارشد اقتصاد و کارشناس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور

چکیده

اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت تا حد زیادی به درآمد نفت وابسته است و تحولات نفتی می ­تواند یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بخش­ های مختلف اقتصاد بویژه بازار سهام محسوب شود. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام با توجه به وضعیت شاخص ثبات سیاسی در کشورهای تولیدکننده نفت می‌باشد. برای این منظور با استفاده از داده­های ماهانه مربوط به دوره زمانی 2019-2006 در منتخبی از کشورهای تولید کننده نفت (شامل: قطر، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، کویت، امارات و نیجریه از تولیدکنندگان اوپک و کشورهای بحرین و عمان نیز از کشورهای تولید کننده نفت غیر از اوپک) و با استفاده از مدل پانل آستانه­ای و در نظر گرفتن متغیر ریسک سیاسی بلندمدت  به‌عنوان متغیر آستانه­ای برای نشان دادن میزان ثبات سیاسی در این کشورها، رابطه­ بین نوسان­ های قیمت نفت و بازده بازار سهام در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت مطالعه شده است. همچنین از شاخص قیمت سهام برای سنجش بازدهی سهام کشورهای منتخب تولیدکننده نفت طی سال­های 2006 تا 2019 استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که با افزایش قیمت جهانی نفت بازده سهام در کشورهای مورد بررسی افزایش می ­یابد. اما افزایش در ثبات سیاسی یک کشور تأثیری منفی بر بازدهی سهام هنگام افزایش قیمت نفت دارد. علاوه براین درصورتی‌که ثبات سیاسی کشورهای مورد بررسی از سطح آستانه محاسبه شده (3.9357) بالاتر باشد، اثرگذاری افزایش قیمت نفت بر شاخص بازدهی سهام، کمتر از حالتی است که ثبات سیاسی کمتر از سطح آستانه باشد.

کلیدواژه‌ها