تعیین ظرفیت اشتغال بخش‌های اقتصادی استان کرمانشاه در چارچوب اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از رویکرد داده- ستانده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 رئیس گروه آمایش و بهره‌وری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

10.22034/mpo.2022.326534.1049

چکیده

یکی از اصول لاینفک در علم اقتصاد، کمیابی و محدودیت منابع می ­باشد. از این جهت تخصیص بهینه منابع محدود، به­ خصوص در مناطق عقب مانده یا کمتر توسعه یافته که با کمبود نسبی امکانات تولید مواجه می­ باشند، به­ عنوان یک هدف کلی، باعث شده تا استراتژی رشد نامتعادل در مقابل استراتژی رشد متعادل تعریف و به ­کار گرفته شود. برای دستیابی به رشد مستمر و توسعه پایدار اقتصاد، به بهره ­برداری بهینه از منابع تولیدی نیاز است. یکی از مهمترین و حساس­ترین منابع رشد و توسعه، نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقش دوگانه­ ای در برنامه ­ریزی­ های اقتصادی ایفا می­ کند، زیرا به عنوان عامل توسعه و نیز هدف آن مطرح می­ شود. از آن­جایی­ که مسائل مربوط به نیروی انسانی، جنبه اقتصادی و غیراقتصادی دارد، در برنامه­ ریزی­ های کلان کشور اهمیت بسیاری یافته است، به طوری­که می­ توان اذعان کرد مهمترین دغدغه­ برنامه ­ریزان کشور در چارچوب برنامه­ های کلان، موضوع اشتغال است. با توجه به گسترش مفهوم برنامه ­ریزی منطقه­ ای، مشکل افزایش بیکاری همگام با سایر متغیرهای کلان اقتصادی بعد منطقه ­ای به خود گرفته است و باعث شده تا تلاش برای شناسایی و رفع این معضل اقتصادی در سطوح منطقه ­ای بیش‌از پیش صورت گیرد. ازجمله این تلاش­ ها، اتخاذ سیاست­ هایی به‌منظور توسعه بخش­ های دارای توان اشتغال ­زایی بالا است.
در این مطالعه تلاش شده است، تا با استفاده از جدول داده- ستانده ملی در سال 95 و تبدیل آن به جدول داده- ستانده منطقه­ ای، ابتدا پیوندهای­ پسین و پیشین اشتغال بخش­ های اقتصادی استان کرمانشاه استخراج شود و سپس با توجه به پیوندهای پسین و پیشین بین بخش­ ها و همچنین با توجه به هدف اشتغال در سند برنامه­ ششم توسعه، میزان ظرفیت و سهم هر یک از بخش­ های اقتصادی تعیین شود.

کلیدواژه‌ها