بررسی احتمالاتی آسیب پذیری لرزه ای مدارس بتنی کرمانشاه تحت اثر زلزله های محتمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/mpo.2022.349194.1059

چکیده

ایران در دهه ­های گذشته شاهد زلزله­ هایی بوده که باعث تلفات جانی و خسارات مالی متعددی شده­ اند. در استان کرمانشاه نیز زلزله 21 آبان 1396 موجب بروز خسارت­ های متعددی گردید بنابر­این رعایت ضوابط و معیارهای فنی در ساخت و سازها از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. در این میان مدارس و ساختمان­ های با کاربری آموزشی، به دلیل جمعیت دانش آموزی زیاد در آنها، دارای اهمیت بیشتری هستند. مطابق آیین­ نامه زلزله ایران، طراحی این نوع ساختمان­ ها باید به گونه ­ای باشد که در مقابل زلزله­ های شدید، ایمنی جانی ساکنین تأمین گردد. در سال­ های اخیر مدارس اسکلت بتنی در استان کرمانشاه با توجه به ملاحظات اقتصادی، در دسترس بودن مصالح و سرعت اجرای مناسب، دارای فراوانی قابل توجهی هستند. لذا با توجه به اهمیت و فراوانی مدارس اسکلت بتنی استان، در این پژوهش عملکرد سازه­ای دو تیپ پر تکرار اجرا شده از این مدارس تحت اثر زلزله ­های محتمل استان بررسی و آسیب­ پذیری آنها با روش تحلیل دینامیکی فزاینده IDA  ارزیابی می­ گردد. همچنین منحنی­ های احتمالاتی شکست نمونه های مورد بررسی مدارس ارائه گردیده است که نشان دهنده احتمال بروز خرابی در این مدارس تحت اثر زلزله­ های با شدت­ های مختلف می­ باشد. نتایج نشان می­ دهد رفتار و آسیب­ پذیری این سازه به مقدار زیادی متأثر از نوع زمین و فاصله ساختگاه از گسل مسبب زلزله می ­باشد. این موضوع می تواند در انتخاب سیستم­های سازه­ای مناسب در طرح ­های آتی نوسازی مدارس استان بسیار مفید و مؤثر واقع گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها